Späť na zoznam
Accountant (Shared Service Center)

Accountant (Shared Service Center)

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Accountant.

Job description responsibilities and duties

 • accounting, closing and reporting (monthly, quarterly and annual IFRS financial statements)
 • analytical reviews and reconciliation of balance sheet and P&L statements based on IFRS accounting standards
 • supporting management and operational business based on accounting and closing topics e. g.
 • revenue recognition, inventories, fixed assets, AP/AR topics, provisions & accruals according to IFRS guidelines
 • participation on special projects like M&A transactions, IT implementation, process optimization
 • analytical review of BS,
 • governance not only of the regular closing topics, but also establishing new companies within Siemens concern,
 • drive a harmonisation of processes throughout our partners within central and eastern Europe

Requirements for the employee

 • at least years of professional experience on similar Accountant position
 • professional English (at least level B2)
 • Russian (at least level B2) is a welcomed advantage
 • accounting, reporting and controlling experience is welcomed
 • knowledge of project accounting- strong analytical skills, logical thinking and attention to details
 • working experience in an international environment or shared service center

Employee perks, benefits

 • training and development program (product trainings, e-learning, language courses, soft skills trainings,…)
 • health program (contracted wellness providers, sport centers, salary reimbursement in case of illness)
 • family care program (subsidy for newborns, maternity leave, kindergardens, summer camps)
 • retention program (work anniversary, life anniversary, additional pension plan, employee loans)
 • extra days-off (bridge days, sick days)
 • socializing programs (teambuildings)

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an energy technology company.

Place of work
Bratislava
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2000€ gross monthly salary (depending on skills and professional experience)+ bonuses
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.