Všetky služby

Research Solutions

Research Solutions

Potrebujete sa spýtať Vašich zákazníkov na názor? Otestovať reklamnú kampaň či zistiť znalosť značky? Alebo uvádzate na trh nový produkt?

Spýtajte sa na to Vašich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Ponúkame Vám profesionálne pripravený prieskum, ktorý spolu nastavíme presne podľa vašich potrieb.

Realizácia marketingového prieskumu

  • kvalitatívne prieskumy prostredníctvom hĺbkových rozhovorov alebo fokusových diskusií
  • kvantitatívne on-line prieskumy (prostredníctvom on-line panelu respondentov našej partnerskej spoločnosti)

Realizácia Mediálneho auditu

  • kvalitatívny prieskum realizovaný osobnými rozhovormi medzi novinármi (cca 10 rozhovorov, elektronické aj printové médiá) ohľadom vnímania komunikácie Vašej spoločnosti
  • výstupom je záverečná správa, ktorá obsahuje popis vnímania komunikácie, slabé silné stránky, odporúčania špecifikované na konkrétne kroky
  • realizácia v spolupráci s partnerskou PR agentúrou Arthur media, s.r.o.

Konkrétny časový harmonogram a cenovú ponuku Vám pripravíme na požiadanie.

Povedali o nás

Klienti

Naše služby už využilo viac ako 70 klientov, medzi nimi aj: