Všetky služby

Research Solutions

Research Solutions

Potrebujete sa spýtať Vašich zákazníkov alebo zamestnancov na názor?
Otestovať reklamnú kampaň či zistiť znalosť značky?
Alebo uvádzate na trh nový produkt?

Ponúkame Vám profesionálne pripravený prieskum, ktorý spolu nastavíme presne podľa vašich potrieb.

Realizácia marketingového prieskumu

 • kvalitatívne prieskumy prostredníctvom hĺbkových rozhovorov alebo fokusových diskusií
 • kvantitatívne on-line prieskumy (prostredníctvom on-line panelu respondentov našej partnerskej spoločnosti)

Realizácia zamestnaneckého prieskumu

 • miera spokojnosti a motivácie zamestnancov
 • špecifikácia faktorov spokojnosti a motivácie zamestnancov
 • vnímanie a hodnotenie brandu svojho zamestnávateľa, produktov, resp. služieb
 • miera stotožnenia sa s hodnotami spoločnosti
 • vnímanie a hodnotenie pracovnej atmosféry, pracovného prostredia, ponúkaných benefitov
 • vnímanie a hodnotenie vedenia, zadávania úloh, poskytovania spätnej väzby zo strany priameho nadriadeného a vedenia spoločnosti,
 • vnímanie a hodnotenie komunikácie medzi zamestnancami navzájom, s nadriadeným a s vedením
 • ďalšie podľa špecifických potrieb zadávateľa, napr. hodnotenie onboardingu, firemných akcií a podobne

Realizácia Mediálneho auditu

 • kvalitatívny prieskum realizovaný osobnými rozhovormi medzi novinármi (cca 10 rozhovorov, elektronické aj printové médiá) ohľadom vnímania komunikácie Vašej spoločnosti
 • výstupom je záverečná správa, ktorá obsahuje popis vnímania komunikácie, slabé silné stránky, odporúčania špecifikované na konkrétne kroky
 • realizácia v spolupráci s partnerskou PR agentúrou Arthur media, s.r.o.

Konkrétny časový harmonogram a cenovú ponuku Vám pripravíme na požiadanie.

Povedali o nás

Klienti

Naše služby sme poskytli už viac ako 80 klientom.