Všetky služby

Koučing pre zamestnancov

Koučing pre zamestnancov

Využívaním koučingu umožníte ľuďom vo firme rozvíjať sa, predísť vyhoreniu, zvyšovať sebamotiváciu a dôveru vo vlastné schopnosti.

Čo vašim kolegom koučing prinesie?

  • Ľahšie prijímanie zmien, ktoré v spoločnosti prebiehajú.
  • Zlepšenie schopnosti preberať za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
  • Osvojenie si spôsobu vedenia, ktoré zvyšuje u členov tímu dôveru v ich vlastné schopnosti.
  • Efektívnejšie zameranie svojej energie na dosiahnutie cieľov.
  • Získanie nového uhlu pohľadu na problematické situácie.
  • Nachádzanie nových spôsobov riešenia vzniknutých konfliktov na pracovisku.

Pre koho je koučing vhodný?

zamestnanci na riadiacich pozíciách
zamestnanci, ktorým hrozí vyhorenie
zamestnanci, ktorí prebrali riadiacu pozíciu
zamestnanci v zmenových procesoch

Kouč: Ing. Silvia Stránska

Viac ako 20 rokov odborných skúseností z oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobenie na pozícii riaditeľky HR a členky TOP manažmentu v nadnárodnej spoločnosti.

Absolventka zahraničného programu pre TOP manažment so zameraním na komplexné
riadenie podniku, vyhodnocovanie a realizácie strategických investícií so zreteľom na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Absolventka programu Koučink jako umění, akreditovaného Českou komorou koučov.

Absolventka Integrovaného výcviku zameraného na praktické využívanie rôznych metód a
techník koučovania zo všetkých najznámejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systematické dopytovanie a koučovanie zamerané na telo.

Referencie

„Moje skúsenosti s koučingom so Silviou Stránskou:

Počas mojich stretnutiach na témy v rôznych situáciách mi opakovane potvrdzovala jej bohaté skúsenosti z HR aj výrobného prostredia, z medzinárodných korporácií ako aj z prostredia slovenských spoločností.

Excelentné komunikačné zručnosti v rôznych úrovniach spoločnosti a medzi rôznymi charaktermi (DISC) aj ohľadom na odlišné povahové špeciality iných štátnych príslušníkov, národností.

Nasmerovanie mojej pozornosti na slabšie oblastí bez toho, aby mi to bolo nepríjemné.

Vždy veľmi otvorená aj v citlivých oblastiach zároveň veľmi diskrétna.

Počas vyše 2 rokov spolupráce som nezistil žiadne prekážky či slabé miesta a ďalej si hodlám podporovať spoluprácu na neustále zlepšovanie zručností mojich osobných ako aj tímu kľúčových zamestnancov.“

Imrich Mészáros, riaditeľ v spoločnosti Camfil s.r.o. 

„Spoločnosť Camfil má s poskytovanými službami spoločnosti PRO Business Solutions v oblasti menotringu a koučingu vynikajúce skúsenosti. Naša spolupráca v tejto oblasti začala DC, ktorého realizácia určite nepodmieňuje výkon koučingu, pre nás sa však stala realizácia DC základným kameňom. Koučingom prechádzalo naraz niekoľko kolegov, čo vnímam ako veľkú výhodu, pretože sa nám vďaka tomu podarilo zlepšiť viaceré spolupráce či už medzi jednotlivcami alebo dokonca aj medzi oddeleniami. P. Silvia Stránska ako kouč vždy reagovala profesionálne, s nadhľadom a nastavovala zrkadlo tam kde treba. Účastníci koučingov mohli na stretnutia prinášať či už živé témy priamo z pracovísk alebo aj témy, ktoré ich dlhšie trápili. Vždy však odchádzali s podnetnými odpoveďami.

Moja osobná skúsenosť s koučingom mi priniesla množstvo WOW efektov. Už samotná metóda, s ktorou som síce nemala osobnú skúsenosť a zároveň som mala voči nej určité predsudky, sa pod vedením Silvie ukázala ako tá správna voľba. Ak máte chuť pohnúť sa vpred, meniť už zžité zvyky vo svojom (nielen) profesionálnom živote a odvahu čeliť veciam, ktoré ste či už vedome alebo aj podvedome dávali vždy do úzadia, choďte do toho. Koučing pre mňa predstavuje metódu, ktorú prirovnám ku hľadaniu pokladu – nadriete sa a zapotíte pri kopaní ale na dne nájdete ukrytý poklad.

Nenahraditeľný prínos pri mentoringu zameraný na budovanie a rozvoj HR oddelenia predstavovali dlhoročné skúsenosti p. Stránskej v tejto oblasti. Okrem fundovaných odpovedí a rád prinášala do aktuálnej témy vždy nadhľad, ktorý nám ako riešiteľom problémov z praxe často chýba. Silvia nám pomohla rozbehnúť a vybudovať celkom nové oddelenie. Jej prínos je natoľko citeľný, že ešte aj teraz si s kolegyňami často kladieme otázku ako by sa na túto problematiku pozeral náš mentor.

Na záver musím dodať, že sa ku našej spolupráci vždy s dôverou a veľmi radi vraciame a som presvedčená o tom, že nás ešte nejaké projekty v budúcnosti čakajú.“

Lucia Machová, Head of HR v spoločnosti Camfil s.r.o. 

Stiahnite si produktový list a budete ho mať poruke vždy, keď službu budete potrebovať.

Stiahnuť produktový list

Povedali o nás

Klienti

Naše služby už využilo viac ako 70 klientov, medzi nimi aj: