Všetky služby

Koučing firemný

Koučing firemný

Využívaním koučingu umožníte ľuďom vo firme rozvíjať sa, predísť vyhoreniu, zvyšovať sebamotiváciu a dôveru vo vlastné schopnosti.

Čo vašim kolegom koučing prinesie?

  • Ľahšie prijímanie zmien, ktoré v spoločnosti prebiehajú.
  • Zlepšenie schopnosti preberať za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
  • Osvojenie si spôsobu vedenia, ktoré zvyšuje u členov tímu dôveru v ich vlastné schopnosti.
  • Efektívnejšie zameranie svojej energie na dosiahnutie cieľov.
  • Získanie nového uhlu pohľadu na problematické situácie.
  • Nachádzanie nových spôsobov riešenia vzniknutých konfliktov na pracovisku.

Pre koho je koučing vhodný?

zamestnanci na riadiacich pozíciách
zamestnanci, ktorým hrozí vyhorenie
zamestnanci, ktorí prebrali riadiacu pozíciu
zamestnanci v zmenových procesoch

Kouč: Ing. Silvia Stránska

Viac ako 20 rokov odborných skúseností z oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobenie na pozícii riaditeľky HR a členky TOP manažmentu v nadnárodnej spoločnosti.

Absolventka zahraničného programu pre TOP manažment so zameraním na komplexné
riadenie podniku, vyhodnocovanie a realizácie strategických investícií so zreteľom na dlhodobý rast a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Absolventka programu Koučink jako umění, akreditovaného Českou komorou koučov.

Absolventka Integrovaného výcviku zameraného na praktické využívanie rôznych metód a
techník koučovania zo všetkých najznámejších smerov: psychologický koučing, NLP, exekutívny koučing, systematické dopytovanie a koučovanie zamerané na telo.

Stiahnite si produktový list a budete ho mať poruke vždy, keď službu budete potrebovať.

Stiahnuť produktový list

Povedali o nás

Klienti

Naše služby už využilo viac ako 70 klientov, medzi nimi aj: