Späť na vyhľadávanie

Audítor

Kandidátka je cieľavedomá žena s príjemnou a otvorenou komunikáciou. V dosahovaní cieľov je vytrvalá, naučená zdolávať prekážky a nevzdávať sa. Rada sa učí nové veci a má rada výzvy. Pracuje naplno a nerobí jej problém pracovať v prípade potreby nadčas, avšak je pre ňu dôležitá flexibilita v pracovnom čase a možnosť rovnováhy pracovného a rodinného života.

Kandidátka navštevovala strednú školu – Business Academy vo Viedni, neskôr prestúpila na Business Academy v Berlíne, kde strednú školu ukončila. Následne sa začala jej pracovná kariéra v audítorskej spoločnosti, popri práci ukončila štúdium na fakulte Auditing na Vienna University of Economics and Business Administration. Postupne si prešla viacerými pozíciami cez Audit assistant, audit senior, a v súčasnosti pôsobí na pozícii Audit Manager.

Portfólio firiem, ktoré kandidátka auditovala, boli nadnárodné firmy pôsobiace v segmente industry – telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti z oblasti automobilového, farmaceutického priemyslu, retail spoločnosti, teda takmer všetky segmenty okrem finančných inštitúcií. Pár mesiacov pôsobila kandidátka aj na strane klienta (z poverenia zamestnávateľa). Počas svojej praxe viedla kandidátka rôzne veľké tímy, väčšinou 3 – 5 ľudí, max. 8, pričom klasicky pri každom klientovi pôsobí iný tím. Počas sezóny pôsobí na audite pre cca 25 klientov.

Práca audítora je určite náročná a do veľkej miere stresová, ale kandidátka ju vníma aj z pohľadu, že je možné stále sa učiť a zlepšovať a navyše nie je jednotvárna, nakoľko má možnosť spoznávať rôznych klientov. Je pre ňu zaujímavé pozrieť sa, ako fungujú jednotlivé spoločnosti.

Pri práci audítora je nevyhnutné naučiť sa vychádzať s rôznymi typmi ľudí. Kandidátku baví viesť ľudí, podľa jej skúseností je nevyhnutné byť ľudský, empatický, nezabudnúť pochváliť a poďakovať a hlavne je potrebné všetko potrebné odkomunikovať. Ľudia v tíme si vážia, keď ich vedúci ocení. Je tiež potrebné byť autentický, vedieť si priznať prípadnú chybu, alebo ak človek niečo nevie. Rešpekt sa podľa kandidátky získava tak, že sa o svoje vedomosti podelíte, vysvetlíte druhým, čo potrebujú.

Kandidátka má záujem o manažérske pozície, kde by uplatnila svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti auditu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Team management
 • Project management and administration

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Audítor
 • Riaditeľ / manažér pobočky
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 7000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
7.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 7.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 131752
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.