Späť na vyhľadávanie

Bezpečnostný manažér

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
 • C
 • T
Zručnosti
 • Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti SBS preukaz typu P
 • Certifikáty, osvedčenia aodborné spôsobilosti
 • Názov certifikátu: Osvedčenie na činnosť autorizovaný bezpečnostný technik v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z.
 • Certifikačná autorita: Národný inšpektorát práce Košice
 • Doba platnosti: od 06/2015
 • Názov certifikátu: HSE­examination for operational supervisors according to document 017 of the Normative SCC­ Regelwerk (version2011).
 • Certifikačná autorita: Deutsche akkreditierungsstelle
 • Doba platnosti: od 10/2015
 • Názov certifikátu: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho útvaru ­pracovníka pre plnenie úloh na úseku BOZP podľa Zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti
 • Certifikačná autorita: Obvodný banský úrad v Bratislave
 • Doba platnosti: od 12/2014
 • Názov certifikátu: Certifikát pre koordinátora bezpečnosti v zmysle NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • Certifikačná autorita: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava
 • Doba absolvovania : v 04/2013
 • Názov certifikátu:Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z.
 • Certifikačná autorita: Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
 • Doba platnosti: od 06/2012
 • Názov certifikátu: Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z.
 • Certifikačná autorita: EDUCO­CONSULT,s.r.o. a Inšpektorát práce v Žiline
 • Doba platnosti: od 06/2011

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Bezpečnostný manažér
 • Technik BOZP
Preferované lokalita
 • Malacky
 • Bratislava
 • Senica
Očakávaná mzda
 • 3000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
3.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 62118
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.