Späť na vyhľadávanie

Country director

Prinášanie inovácií užívateľom. Skúsenosti v riadení veľkých organizácií, financií, verejného obstarávania, investícií a prevádzky. Prirodzený prístup k úsporám a funkčnosti, krízový manažment, vytváranie nových organizácií a reorganizácia, riadenie zmeny. Vysoký stupeň osobnej integrity, lojality a otvorenej komunikácie.
Riadenie a operatíva, business development (vízia, stratégia, plán, operatíva -prevádzka).
Spolupráca pri vytváraní a smerovaní dlhodobých vízií.
Transformácia vízie do vykonateľných stratégií.
Vytvorenie realizačných plánov s časovými, finančnými, ľudskými a ostatnými ukazovateľmi (zdrojmi).
Nastavenie cieľov, operatíva, pravidelné vyhodnocovanie, prijímanie opatrení/rozhodnutí.
Riadenie zmien a transformácií v zložitých organizáciách – Inovácia. Riadenie projektov.
Manažment a riadenie
Vedenie viacúrovňovej organizácie do 20 manažérov a 350 zamestnancov
Vytvorenie novej organizácie o 300 zamestnancoch vrátane, zaškolenia, zavedenia procesov a nástrojov, spustenia prevádzky, reorganizácia, optimalizácia.
Denná práca s ľuďmi – rozvoj, školenia a koučing, vedenie príkladom, personálny rozvoj, pozitívny prístup Riadenie kľúčových činností organizácie, investícií, prevádzky budov, auto-dopravy, procesov, technológií
Technické kompetencie – využitie technológií v inovatívnom prístupe fungovania organizácie.
Servery – od základných až po rozsiahle riešenia, Virtualizácia a cloudové riešenia.
Centrálne úložiská, archivácia, zálohovanie, bezpečnosť, sieťové a telekomunikčné technológie.

Dizajn, implementácia a riadenie rozsiahlych digitalizačných riešení.
P&L manažment – riadenie ekonomických ukazovateľov organizácie so zameraním na úspory, reporty
Prevádzkové náklady do 20 mil. EUR Investičný rozpočet do 35 mil. EUR Eurofondové projekty do 50 mil. EUR Obchodný obrat do 500 mil. EUR

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Country director
 • Country manager
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • IT manažér
 • Prevádzkový riaditeľ
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 8000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
8.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158839
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.