Späť na vyhľadávanie

Daňový účtovník

Kandidátka je odborníčka v oblasti financií s viac ako 3 rokmi skúseností vo financovom účtovníctve. Jej odborné znalosti v oblasti podávania štátnych daní a postupov platenia daní sú neoceniteľné. V minulosti pracovala s množstvom verzií SAP ERP vrátane GSAP, Blue Print, TSAP, SERP, S4 HANA a Finesse.

V rokoch 2020, 2021 a 2022 bola kandidátka hodnotená ako výnimočný výkonár. V rokoch 2020 a 2021 získala špeciálne uznanie za včasné platby bez oneskorenia a CIB Behaviorálnu cenu za zlepšenie efektívnosti procesu a predchádzanie chybám v procese platenia.

Profesionálne pôsobila v spoločnosti ako daňová analytička pre štátnu a majetkovú daň v shared centre od marca 2020 do októbra 2022. V tejto funkcii mala rozsiahle znalosti o štátnych daňových predpisoch, vrátane požiadaviek na podávanie, postupov na dodržiavanie a procesov platenia daní. Kandidátka úspešne pripravila a predložila štátne daňové priznania pre viaceré subjekty a zabezpečila ich presnosť a dodržiavanie všetkých relevantných predpisov.

Je držiteľkou bakalárskeho titulu z obchodu a aktuálne študuje ACCA, kde úspešne dokončila 9 z 13 skúšok. Kandidátka má tiež skúsenosti s používaním SAP R3, vrátane GSAP, SERP, TSAP, Blue Print a S4HANA.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
Zručnosti
 • US Directtax Reporting
 • Financial Accountant
 • State Tax
 • Group Reporting
 • SAP
 • Tax Payments
 • Visual Management Lead
 • Automation
 • Operational Efficiency
 • Stakeholder Management
 • Statutory Audit
 • CORP Tax

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Daňový účtovník
 • Daňový účtovník
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163137
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.