Späť na vyhľadávanie

Finančný kontrolór

Kandidátka je odborníčkou s bohatou akademickou a profesionálnou históriou v oblasti ekonómie a účtovníctva. Absolvovala Fakultu podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde získala bakalársky a neskôr aj magisterský titul v odbore medzinárodný obchod. Ešte pred tým navštevovala Obchodnú akadémiu na Račianskej v Bratislave a býva kilometer od pracoviska, čo jej veľmi vyhovuje.

V priebehu svojej kariéry absolvovala množstvo kurzov a školení, vrátane školení z mäkkých manažérskych zručností v spoločnosti IQVIA, certifikovaného skúšania v oblasti danej a štátnej skúšky z obchodnej nemčiny v Goethe inštitúte absolvovala kurzy ACCA.

V oblasti práce má kandidátka bohaté skúsenosti, najmä v oblasti účtovníctva a audítorstva. V súčasnosti pôsobí ako manažérka účtovníctva v spoločnosti IQVIA Slovakia, kde zodpovedá za účtovníctvo pre oblasť NORDICS a Nemecka. Predtým zastávala rôzne účtovnícke a finančné funkcie. Vykonávala úlohy týkajúce sa dodávateľských faktúr pre nemeckých a švajčiarskych dodávateľov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Španielsky – mierne pokročilý (B1)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
Zručnosti
 • Psoft - Active user
 • HFM - Active user
 • MS Excel - Advanced
 • MS Word - Advanced
 • MS PowerPoint - Advanced
 • MS Access - Beginner
 • Microsoft Windows - Advanced
 • Lotus Notes - Advanced
 • Microsoft Outlook - Advanced
 • Aura - Advanced
 • SAP - User knowledge
 • Datalock - User knowledge
 • Typewriting - Expert
 • Business correspondence - Expert
 • Leading teams - 6 years of experience

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný kontrolór
 • Audítor
 • Hlavný účtovník
 • Finančný kontrolór
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2700€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.700€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 77800
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.