Späť na vyhľadávanie

Finančný manažér

Candidate is an experienced Engineer of Economics with extensive expertise in finance, accounting, and auditing, specializing in financial planning and analysis (FP&A) and controlling, where she has over 5 years of experience. Throughout her career, she underwent comprehensive professional training in London under the auspices of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) between 1997 and 2001, acquiring deep knowledge in areas such as accounting, auditing, legal and tax frameworks, managerial finance, and strategic financial planning. In 2006, she achieved FCCA status, enabling her to use this prestigious title.

The candidate is proficient in English, demonstrated by successfully completing English language courses in London at the Professional level and earning certificates from the Cambridge Advanced Exam and Pittman Typewriting exam. Additionally, her education included a specialized training program in Slovakia focused on improving knowledge in English, computer programs and applications, management, marketing, law, and finance.

After graduating with honors from the University of Economics in Bratislava, the candidate became a member of renowned professional organizations such as ACCA and the Slovak Chamber of Auditors. She gained rich work experience in positions involving a high degree of responsibility and managerial decision-making. Between 2017 and 2023, she served as a senior consultant, where she provided financial advice to clients, engaged in financial planning, and managed clients' personal finances, investment strategies, bank loans, insurance, and pension funds.

During her tenure, the candidate played a key role in establishing a greenfield plant, requiring significant financial planning, budgeting, and coordination with many departments and external partners to ensure the successful launch of operations. This experience further deepened her skills in financial controlling and strategic planning.

Previously, during her career, she held the position of financial manager and controller, where she was responsible for managing financial departments, preparing and reviewing monthly reports, cash flow planning, closing the books according to USGAAP and IFRS standards, and other key financial and accounting processes.

Her specialization also includes implementing internal processes, procedures, rules, and documentation standards, audit preparation, communication with internal and external auditors, tax offices, banks, and internal treasury departments, as well as tax planning and strategy for short-term and long-term periods.

The candidate is a goal-oriented, reliable, and trustworthy professional with excellent communication skills and the ability to work in a team. Besides her professional life, she engages in investing, reading books, hiking, swimming, dancing, and gardening. She holds a Six Sigma Green Belt certificate and has completed Kaizen training.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Zručnosti
 • Windows platform
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • Outlook
 • BPCS
 • Epicor
 • reliability
 • target-oriented
 • trustworthiness
 • communication skills
 • team player
 • loyalty

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný manažér
 • Konzultant – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • Finančný manažér
 • Asistent audítora
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 8.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163821
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.