Späť na vyhľadávanie

Finančný riaditeľ

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Financií so zameraním hlavne na oblasť daní a komplexné fungovanie podniku. Má viac ako 20-ročné odborné skúsenosti na pozíciách od senior účtovníka, cez finančného kontrolóra až po finančného manažéra.
Doteraz pracoval vo výrobných podnikoch a v tejto oblasti by sa rád pohyboval aj naďalej. Na manažérskych pozíciách niekoľkokrát zodpovedal nielen za finančné oddelenie ale aj za HR a IT tímy.
Má veľmi dobré znalosti v oblasti daňových predpisov a účtovnej legislatívy Slovenskej republiky.

Počas svojho pôsobenia v Českej republike získal aj veľmi dobré všeobecné znalosti v oblasti poľskej a českej účtovnej legislatívy.
Pracoval v rôznych informačných systémoch – SAP, Omega, HFM, Hyperion - a nerobí mu problém veľmi rýchlo sa zaučiť a pracovať aj v nových informačných systémoch. Viackrát bol sám zodpovedný
za implementáciu nových informačných systémov a vedenie celého procesu.

Keďže pracoval aj pre mnohé medzinárodné spoločnosti, na profesionálnej úrovni ovláda spracovanie finančných výsledkov podľa noriem IFRS ako aj US GAAP. V rámci svoje práce sa dôkladne oboznámil aj s implementáciou pravidiel SOX ako aj s fungovaním na základe týchto predpisov.

Viedol menšie alebo väčšie tímy spolupracovníkov. Má skúsenosti s preberaním tímov kúpených spoločností.
Okrem štandardných úloh finančného manažéra zodpovedal aj za riadenie investičných projektov ako aj za sledovanie ziskovosti jednotlivých produktov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • IT Systems: PPS, SAP - pokročilý
 • IT Systems: Omega, XPPS, HFM - pokročilý
 • Interná kontrola
 • Finančný reporting
 • Finančné analýzy
 • Podvojné účtovníctvo
 • IFRS
 • Tvorba rozpočtov

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Finančný riaditeľ
 • Finančný manažér
 • Finančný kontrolór
 • Riaditeľ ekonomického úseku
Preferované lokalita
 • Žilina
 • Bytča
 • Kysucké Nové Mesto
Očakávaná mzda
 • 3300€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 3.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 121783
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.