Späť na vyhľadávanie

Key account manager – obchod

Kandidát je veľmi príjemný, kultivovaný štyridsiatnik s bydliskom v Bratislave. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru, anglický jazyk ovláda na komunikačnej úrovni, využíval ho aktívne pri komunikácii s materskou zahraničnou spoločnosťou, pre ktorú pracoval.
Je aktívny šofér. V oblasti aktívneho obchodu pracoval posledných 6 rokov. Za svoje silné stránky považuje schopnosť pracovať s ľuďmi, veľmi dobré komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti. Je človekom vysoko flexibilným, ktorý má prehľad vo viacerých oblastiach, vie sa rýchlo adaptovať.

V roku 2017 sa mu podarilo získať pozíciu Obchodného zástupcu / konzultanta v spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti budovania pracovných tímov, testovania produktivity a vhodnosti kandidáta alebo zamestnanca na danú pracovnú pozíciu. Firma poskytuje pre svojich klientov aj rôzne odborné semináre, workshopy, webináre, vydáva odborné publikácie. Kandidát vykonával aktívnu akvizíciu firemnej klientely a aj sám pôsobil ako odborný konzultant. V tejto spoločnosti kandidát pracoval 2 roky. Zo spoločnosti odišiel z dôvodu finančne zaujímavejšej pracovnej ponuky. Tou bola pozícia Obchodného riaditeľa. Jednalo sa o belgickú spoločnosť, ktorá dodávala nerez pre stavbu EUROVEA. Činnosť celej spoločnosti na Slovenskom trhu zastavila minulý rok na jar prvá vlna korona vírusu, kedy spoločnosť mala problém nakúpenú nerez dovážať kamiónmi z krajiny do krajiny. Z tohto dôvodu kandidát prišiel o pracovnú pozíciu a je otvorený novým príležitostiam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia pokročilý
 • Jednoduché účtovníctvo pokročilý
 • Strojopis pokročil
 • CorelDRAW pokročilý
 • Google Ads pokročilý
 • Google Analytics pokročilý
 • Facebook Business Manager pokročilý
 • SUNSOFT pokročilý
 • Microsoft Excel pokročilý
 • Microsoft PowerPoint pokročilý
 • Microsoft Word pokročilý
 • Microsoft Outlook pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Key account manager – obchod
 • Obchodný zástupca
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 147535
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.