Späť na vyhľadávanie

Majster výroby

Hoci kandidát nemá vyštudovanú technickú oblasť, vždy inklinoval k technickým oblastiam a vyznačoval sa veľkou manuálnou zručnosťou a technickým nadaním. Chýbajúce technické vzdelanie vykompenzoval viac ako 20-ročnou praxou v stavebnej a technickej oblasti a z toho
10 rokov priamo vo výrobe. Vo výrobnom prostredí sa veľmi rýchlo vďaka svojmu nadaniu a technicko-analytickému mysleniu vypracoval až na pozíciu majster vo výrobe, kde riadil výrobný tím
cca 60 pracovníkov a neskôr až na interného školiteľa.

Kandidát vyštudoval Strednú odbornú školu obchodu a služieb – odbor kuchár – práve vďaka poznatkom z tejto školy má poznatky o BOZP predpisoch v potravinárstve ako aj HCCP poznatky, ktoré by spolu s jeho praktickými poznatkami z výroby mohli byť pre budúceho zamestnávateľa zaujímavé a užitočné.

Kandidáta vnímame ako v komunikácii veľmi príjemného a úctivého – nie však submisívneho človeka.
Z jeho prejavu je cítiť pragmatizmus, praktickosť ale zároveň aj prirodzená pokora a lojalita
k zamestnávateľovi. Ako riadiaci zamestnanec kladie dôraz na pozitívnu motiváciu a podporu zvereného tímu, jasnú komunikáciu a podporu vlastnej zodpovednosti členov tímu. Vždy sa snaží vyťažiť z minima maximum.

Kandidát pracuje od roku 2013, kedy začínal na pozícii operátora na linke a vďaka svojej šikovnosti a pracovitosti sa rýchlo vypracoval na zástupcu majstra a pracovníka výstupnej kontroly. V rokoch 2015 – 2023 pracoval ako Majster vo výrobe, kde riadil cca 60 ľudí na siedmych menších výrobných linkách.
Okrem samotného vedenia ľudí a zabezpečenia plynulej výroby, zodpovedal aj za projekty optimalizácie výrobných liniek, ktorá spočívala v znižovaní počtu pracovníkov na jednotlivých linkách za udržania rovnakého objemu a kvality výroby. Išlo o 3- smennú prevádzku.

Kandidát je pracovník zameraný na výsledok a na dosahovanie stanovených štandardov. V rámci vedenia presadzuje tzv. hand-on prístup. Ak napríklad boli tabuľkovo stanovené KPI a štandardy, ktoré bolo potrebné spĺňať, ale pracovný tím ich nevedel alebo nemohol spĺňať, skôr ako išiel na stretnutie s vedením spoločnosti si sám sa postavil do výroby za pás a otestoval si možnosť a realnosť plnenia stanovených KPI. Aý na základe merateľných zistení išiel s návrhmi na zlepšenie za vedením spoločnosti. Nerád rozhoduje „od stola“. Rovnaký prístup má aj pri zavádzaní nových výrobných postup a optimalizácií. Úzko spolupracuje s oddelením skladového hospodárstva, kvality, s oddelením kontroly a údržby a procesným oddelením.

Kandidát je človek, ktorý má efektivitu výrobného procesu, jeho optimalizáciu a šetrenie v krvi. Sám ako majster výroby prinášal vedeniu zlepšovacie návrhy, ktoré priniesli firme 14 000€ nad rámec stanovených KPI a štandardov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Platné papiere na vedenie elek. motorového VZV
 • murárstvo
 • stolárstvo
 • Zváranie jednoduchých konštrukcií
 • Záhradkárčenie
 • zodpovednosť
 • pracovitosť
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • flexibilita
 • samostatnosť
 • komunikačné schopnosti
 • riadenie ľudí
 • motivácia

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Majster výroby
 • Telefonický operátor
 • Majster výroby
 • Lektor / školiteľ
Preferované lokalita
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162771
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.