Späť na vyhľadávanie

Manažér logistiky

Kandidát má ukončené bakalárske štúdium na strojárskej Fakulte na Technickej univerzite v Bratislave.

Hneď po bakalárskom štúdiu začal pracovať vo výrobných podnikoch a dnes už má v tejto oblasti 20-ročné skúsenosti na pozíciách Plánovača výroby ako aj Supply chain managera. Pracoval v oblasti zákazkovej aj sériovej výroby ako aj v oblasti mechanickej výroby.

Väčšinu doterajšieho pracovného života pracoval v systéme SAP, ktorá ovláda na profesionálnej úrovni. Riadil tím cca 4-5 ľudí. Okrem priameho riadenia ľudí úzko spolupracoval s oddeleniami ako kvalita, oddelenie vývoja, strategického nákupu, technické oddelenie a oddelenie výroby.

Kandidáta vnímame v komunikácii ako veľmi príjemného a rozvážneho človeka. Ide o lojálneho a spoľahlivého zamestnanca s veľmi dobrým rozhľadom fungovania výrobných a logistických procesov
v rôznych druhoch výrobných podnikov.

Má skúsenosti so zastrešovaním kompletnej zákazky od zákazníka – cez objednávku materiálu, plánovania výroby až po dodávku vyrobeného produktu zákazníkovi. Má skúsenosti s prípravou podkladov
pre rámcové zmluvy, s alokáciou dodávateľov v rámci operatívnych nákupov a sledovaním cenovej efektivity pri riadení nákupu materiálu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Windows - pokročilý
 • SAP - pokročilý
 • CATIA V5 - pokročilý
 • AUTOCAD - mierne pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Manažér logistiky
 • Riaditeľ / manažér logistiky
 • Nákupca – doprava a logistika
 • Plánovač výroby
Preferované lokalita
 • Levice
 • Nitra
 • Zlaté Moravce
Očakávaná mzda
 • 2800€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.800€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.800€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157446
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.