Späť na vyhľadávanie

MARKETING / REKLAMA / PR

hľadám si zamestnanie, ktoré by bolo prospešné pre mňa, a v ktorom by som bola prospešná pre zamestnávateľa. Na strednej škole som študovala manažment regionálneho cestovného ruchu, takže manažment, marketing či základy účtovníctva sú mi blízke. Chodila som taktiež na vysokú školu a študovala som odbor učiteľstvo pedagogiky a geografie. Titul Bc. som získala, no bohužiaľ kvôli vážnym rodinným dôvodom som štúdium nemohla dokončiť. Avšak absolvovala som rôzne praxe, kde som učila na gymnáziu, základnej či strednej škole. Mám tak základné poznatky z psychológie, pedagogiky, geografie a nebojím sa komunikovať a vystupovať pred viacerými ľuďmi. Popri škole som 5 rokov brigádovala ako asistentka predaja a to je teraz aj moja aktuálna práca, takže nemám problém s poradenstvom, predajom, zodpovednosťou či dizajnovaním predajne. Avšak cítim, že v tejto práci sa nie je kde posunúť. Priateľ pracuje v umeleckom prostredí a tak sme často na cestách. Preto by bolo pre mňa skvelé, ak by bola nejaká práca, ktorá by sa dala aspoň čiastočne vykonávať z domu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Zručnosti
 • Práca s PC
 • Spravovanie sociálnych sieti
 • Organizácia detských či kultúrnych podujatí

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • MARKETING / REKLAMA / PR
 • EKONOMIKA / FINANCIE / ÚČTOVNÍCTVO
 • BANKOVNÍCTVO / LEASING A POISŤOVNÍCTVO
 • ADMINISTRATÍVA
 • MARKETING / REKLAMA / PR
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1200€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
1.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 162453
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.