Späť na vyhľadávanie

Marketingový manažér

Marketingu sa venujem prakticky celý môj "pracovný" život, pretože marketing je mojím životom. Rada vidím výsledky svojej práce a každým dňom sa snažím zlepšovať. Počas mojej doterajšej praxe som mala príležitosť vyskúšať si viaceré marketingové pracovné pozície, v rôznych spoločnostiach a odvetviach. Aktuálne sa už niekoľko rokov aktívne zaoberám marketingom a budovaním značiek v rámci TZB sektora - vykurovanie, chladenie, vetranie a vzduchotechnika. Od novej práce očakávam nové výzvy a priestor pre uplatnenie mojich skúseností a zručností. Novú prácu vnímam ako príležitosť ďalej sa učiť, získavať nové poznatky a tiež príležitosť pre môj osobný, odborný aj kariérny rast. Veľmi rada pomôžem zaujímavým značkám zviditeľniť sa a rásť na trhu. Momentálne uvažujem o zmene zamestnania, pretože si myslím, že môj potenciál v súčasnom zamestnaní nie je optimálne využitý.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Office - pokročilý
 • MS Sharepoint, MS Teams - pokročilý
 • Adobe Photoshop - mierne pokročilý
 • Adobe InDesign - mierne pokročilý
 • Corel Draw - mierne pokročilý
 • Canva - základy
 • GIMP - základy
 • Google AdWords - mierne pokročilý
 • Google Analytics - mierne pokročilý
 • Hotjar - základy
 • Ecomail, Mailchimp - pokročilý
 • Screaming Frog - základy
 • Web CMS - pokročilý
 • HTML - základy
 • Fakturácia - pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Rozpočtovanie - pokročilý
 • Reporting - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Marketingový manažér
 • Projektový manažér – marketing / reklama / PR
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3300€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 142306
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.