Späť na vyhľadávanie

Obchodný manažér

Kandidát je mladý muž z Bratislavy, v roku 2016 ukončil vysokoškolské vzdelanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, anglický jazyk ovláda na pokročilej úrovni – aktívne ho využíval aj pri výkone svojho povolania. Je človekom vysoko komunikatívnym, má veľmi dobré skúsenosti s komunikáciou s obchodnými partnermi – dodávateľmi ale aj zákazníkmi, je človekom zameraným na výsledky, v práci na dosahovanie stanovených finančných výsledkov.
Kandidát 3 a pol roka pracoval ako Key Account Manager, Segment Manager v spoločnosti, ktorá patrí medzi úspešné spoločnosti (TOP 10 e-shopov v rámci Európy). Kandidát má na starosti celý technický segment – hifi, optika, audio, video atď. Mal na starosti dodávateľov produktov daného segmentu, nákup, celkovú predajnú stratégiu a marketing svojho segmentu, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, uzatváranie zmlúv, cenotvorbu, riadil skladové zásoby, vykonával analýzu portfólia, bol zodpovedný za plnenie stanoveného budgetu, ako manažér viedol tím výkonných zamestnancov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - základy
 • Jednoduché účtovníctvo - základy
 • Pokladňa - základy
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Windows - pokročilý
 • AutoCAD - pokročilý
 • CorelDRAW - pokročilý
 • Corel PHOTO-PAINT - pokročilý
 • ABRA ERP - základy
 • POHODA (účtovníctvo) - základy
 • SAP - pokročilý
 • Google Analytics - základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Obchodný manažér
 • Key account manager – marketing; reklama; PR
 • Key account manager – obchod
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 148240
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.