Späť na vyhľadávanie

Obchodný riaditeľ

Kandidát je veľmi príjemný, dynamický štyridsiatnik z Nitry. Prevažnú časť svojho profesijného života pracuje v oblasti FMCG food. Jeho prvým zamestnávateľom v tejto oblasti bola spoločnosť, kde 7 rokov (2000 –2007) zastával pozíciu Obchodného zástupcu pre trnavský, nitriansky a trenčiansky kraj.

Koncom roku 2008 získal pozíciu Area Sales Managera. Zo svojej pozície viedol tím 12 obchodných zástupcov v rámci bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja. Po roku profesijne postúpil na pozíciu Head of sales, kde jeho kľúčovými zákazníkmi boli TESCO a čerpacie stanice. Kandidát ako Manažér predaja bol poverený viesť segment chladeného tovaru. Od roku 2010 do roku 2018 zodpovedal po všetkých stránkach za obchodné výsledky spomínaného sektoru–komunikácia a udržiavanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, vedenie obchodného tímu. V roku 2018 bol kandidát ako skúsený obchodný manažér poverený rozbehnúť predaj výrobkov (chladené potraviny) v dcérskej spoločnosti Doma Prešov (kúpená spoločnosťou Hamé) v rámci tradičného trhu–COOP Jednota, TERNO, CBA, Fresh. Priamo pod sebou mal 4 OZ pôsobiacich v rámci celého Slovenska. Počas 4 rokov (2018 - 2022) sa mu podarilo vytvoriť pevné, dlhodobé vzťahy s klientmi tradičného trhu.

V marci roku 2023 prijal ponuku spoločnosti, ktorá sa zaoberá chovom a predajom hydiny (mrazenej, chladenej). Vyjednáva obchodné podmienky so zákazníkmi moderného aj tradičného trhu. Vedie obchodný tím. Je otvorený zaujímavým pracovným ponukám. Novému zamestnávateľovi vie ponúknuť svoje dlhoročné obchodné skúsenosti v oblasti FMCG –food, dôvernú znalosť tradičného trhu v rámci celého Slovenska, veľmi dobré vzťahy s nákupcami daných spoločností, silné líderské zručnosti, viedol obchodné tímy od 5 po 22 OZ.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Stredoškolské s maturitou
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • T
Zručnosti
 • Podvojné účtovníctvo - základy
 • Strojopis - pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Pokladňa - základy
 • CorelDraw - základy
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Internet - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - základy
 • Corel PHOTO-PAINT - základy
 • Lotus Notes - základy
 • Používateľ MS Windows - pokročilý
 • Používateľ MS-DOS – pokročilý
 • Microsoft Outlook - základy

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Obchodný riaditeľ
 • Obchodný zástupca
 • Obchodný riaditeľ
 • Area sales manager – obchod
 • Regionálny manažér predaja
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158037
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.