Späť na vyhľadávanie

Obchodný zástupca

Mám školu zameranú na IT, avšak som sa však viac venoval v oblasti obchodu a čo sa týka oblasti IT tak konkrétne dátovej analytike, ktorú vo veľkej miere využívam aj v obchode pri či už pri analýze trhu alebo nastavovaní plánov, ale taktiež pri vyhodnocovaní predajov a efektivity, prípadne pri hlbšej práci s dátami a vytváraním nových asociácií či už pre seba / firmu.

Mám dlhoročné skúsenosti s obchodom (5+) a konkrétne so zastupovaním firiem v pozícií obchodného zástupcu. Sprostredkoval som obchody vo firmách zameraných na šport, ale taktiež vo firmách zameraných na služby alebo prémiovový hardware a elektroniku. Dokážem pracovať samostatne a mám v tejto práci zmysel pre efektivitu a dokážem možno vniesť do firmy svoje skúsenosti a znalosti.

V oblasti IT mám širšie znalosti, najmä v oblasti práce s dátami - mám skúsenosti a veľmi rád pracujem s Excelom, prípadne všeobecná práca s dátami, rád ich analyzujem a spracovávam. Rovnako sa vyznám do problematiky hardware / software.
Baví ma práca s dátami, som otvorený novej skúsenosti a nevadí mi sa vzdelávať, pokiaľ by bolo potrebné sa určitú oblasť naučiť. Práve preto ma zaujala Vaša pozícia, nakoľko myslím že dáta a ich vyhľadávanie, analyzovanie a spracovávanie je základ pozície, ktorú by ste radi obsadili.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Väčšina zručností je uvedená v životopise, možno tak všeobecne:
 • Mám dlhoročné skúsenosti v oblastiach IT a obchod.
 • Čo sa týka IT - najmä práca s dátami, hardware, software, IT support, ale aj programovanie, skôr ale okrajov.
 • Čo sa týka Obchodu - zastupovanie rôznych značiek od športu až po špičkovú elektroniku (Apple) pre koncových užívateľov ale aj firmy (od malých jedno-osobových eseročiek po veľké firmy)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Obchodný zástupca
 • IT analytik
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
 • Žilina
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 160603
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.