Späť na vyhľadávanie

PR manažér

Som skúsený profesionál s bohatou históriou pôsobenia v dynamickom medzinárodnom prostredí, v štátnych, medzivládnych inštitúciách a korporáte. Mám dlhoročnú prax v oblasti marketingu, manažmentu, PR a mediálnych kampaní, ako aj s riadením a implementáciou mnohých komplexných projektov. Tiež rozsiahle skúsenosti z bilaterálnych aj multilaterálnych negociácií a prezentovaní a obhajovaní vytýčených záujmov a cieľov. Som tiež kvalifikovaný líder s vynikajúcimi komunikačnými dispozíciami. Dynamický, cieľavedomý, energický a taktný, so schopnosťou interakcie, empatie, nadväzovania a udržiavania efektívnych pracovných vzťahov.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – expert (C2)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
 • Francúzsky – mierne pokročilý (B1)
 • Poľsky – mierne pokročilý (B1)
 • Rusky – expert (C2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Office
 • projektový manažment
 • implementácia projektov
 • efektívne a inovatívne riešenie problémov
 • negociácia
 • komunikácia
 • prezentácia
 • empatia
 • cieľavedomosť
 • analytické myslenie
 • vedenie kolektívu
 • adaptabilita
 • vzťahy s médiami a verejnosťou
 • mediálne a PR kampane
 • marketing a klientsky servis
 • organizácia eventov a podujatí

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • PR manažér
 • Lektor / školiteľ
 • Špecialista pre vzdelávanie a tréningy
 • Brand manager
 • Event manager
 • Hovorca
 • Sprievodca v cestovnom ruchu
 • Špecialista externej komunikácie
Preferované lokalita
 • Home office / remote
 • Bratislava
 • Košice
 • Poprad
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163827
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.