Späť na vyhľadávanie

Projektový manažér – elektrotechnika a energetika

Kandidát je príjemný muž z Bratislavy. Má ukončené vysokoškolské doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave – odbor Chemické a enviromentálne inžinierstvo (2009). Počas doktorandského štúdia absolvoval študijný pobyt na Nórskej technickej a prírodovednej univerzite. Z cudzích jazykov aktívne ovláda anglický jazyk, ktorý intenzívne využíval aj pri výkone povolania (rozbiehal viacero medzinárodných projektov). Bez problémov, písomnou formou vie používať nemecký jazyk, pre hovorenú formu by potreboval krátky čas praxe. Nemčinu intenzívne používal v rokoch 2009 – 2011. Rovnako ovláda aj základy francúzskeho a ruského jazyka.
V oblasti projektového manažmentu zameraného na enviromentálne projekty – bioplynové stanice, spaľovne komunálneho odpadu, pracuje od roku 2015. V minulosti sa
venoval aj projektom čistenia vôd. Riešil otázky dočisťovania bioplynu, silikátov. Čo sa týka bioplynových staníc, má vynikajúce teoretické znalosti, rozumie týmto technológiám a pozná veľa odborníkov v tejto oblasti, s ktorými vie konzultovať. Je
členom Technickej Komisie 50 pri ÚNMS SR za Združenie pre výrobu a využitie biopalív. Pri projektoch, výskumných, či komerčných musí dohliadať na ich finančnú efektivitu, sledovať náklady, časový harmonogram. Disponuje aj líderskými
zručnosťami, na väčšine pozícií, ktoré doteraz zastával koordinoval menšie tímy ľudí.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
 • Francúzsky – začiatočník (A2)
 • Rusky – začiatočník (A2)
 • Španielsky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Office package –advanced
 • MS Project –intermediate
 • MS Visio –intermediate
 • AutoCAD / DraftSight–intermediate
 • Aspen Plus package -intermediate

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Projektový manažér – elektrotechnika a energetika
 • Elektrotechnický inžinier
 • Procesný inžinier – elektrotechnika a energetika
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Nitra
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 4.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 139681
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.