Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér finančný

I v pokročilém věku mám chuť pracovat a využít jistých zkušeností, které by se mohly zaměstnavateli hodit.
Více než 25 let pracuji jako finanční a controlling manager ve výrobních společnostech zejména zahraničních vlastníků (i automotive- Nemak v Mostě – výroba hliníkových hlav k motorům VW, Opel, Mercedes a Jaguar, GHE Happich v Plzni – výroba interiérových komponent pro autobusy a kabiny trucků Mercedes a MAN, Alfa Plastik v Bruntále – plastové výlisky pro BMW a KIU v Žilině, formy pro Valeo a Magnu) se zodpovědností za komplexní podnikovou ekonomiku a finance (účetnictví, daně, controlling, reporting, plánování, financování a cash management) jak v rovině operativní tak strategické. Ve finančních managerských pozicích jsem měl vždy v kompetenci celé podnikové finance – oddělení účetnictví a controllingu, ale i ad hoc analýzy většinou směřující k detailům firemních financí (rozšíření kapacit, přizpůsobení se změnám koncernových regulací, ale třeba i útlumové a restrukturalizační programy zejména v průběhu prvé dekády milénia). Výkonně jsem s účetními a controllingovými daty vždy pracoval – i v managerských pozicích.
Mám zkušenosti s vedením podnikových financí a finančního týmu, nastavováním procesů a řízením podnikové ekonomiky a financí, mám znalost účetnictví a účetní i daňové legislativy, controllingových analýza costcenter, profitcenter i výrobních segmentů a závodů, pracovní kapitál, KPI’s, cash flow, controlling zásob a investic, ale i problematiku převodních v souladu se Směrnicí OECD – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, analýzu rizik – komoditních, kreditních, kurzových včetně FX pozice, úrokových), reportingových (statutární, managerský i skupinový reporting včetně konverze do IFRS či US GAAP, konsolidace a ad hoc reporty pro podporu rozhodování jak na úrovni závodu tak skupiny) a plánovacích postupů (obvykle z primárních účetních dat – downloadů z ERP systému zpracovávaných v excelu a makroekonomických indikátorů). Mám zkušenosti s prací ve velkých korporacích s několika závody různě lokalizovanými s různou procesní i nákladovou strukturou, ale i se spoluprací se sdílenou administrativou či jejím nastavení.
Řídil jsem operativní plánování a participoval na plánování finančním a i strategických rozvojových záměrech a jejich finanční a věcné proveditelnosti (konstituce prvých dvou evropských závodů mexické korporace Nemak v Mostě, integrace dceřiné společnosti na Ukrajině v Alfa Plastiku Bruntál pod.). Součástí mých kompetencí a zodpovědností bylo řízení závěrkových operací a sestavení finančních výkazů, spolupráce s bankami (platební styk, úvěry, bankovní záruky a hedging) , auditory – interními včetně SOXu i statutárními, daňovými poradci, orgány státní správy (daně, odvody, dotace a investiční pobídky). Podnikové finance jsou průřezový problém, proto je třeba spolupráce napříč firmou i skupinou, pokud je podnik součástí koncernu.
Mám znalosti projektového řízení a controllingu (výstavba dvou závodů firmy Nemak v Mostě, závodu na výrobu plášťů evropských raket Ariane v Aerotechu v Klatovech pro Deutsche Aerospace AG, generální rekonstrukce technologie v Ethanolu Energy ve Vrdech i v čistě projektovém businessu v koncernu VA TECH – energetika a elektromontáže), ale i na ohodnocování rozvojových záměrů a jejich ekonomického řízení ve fázi realizace. Vždy jsem měl podíl na formování účetnictví, controllingu, reportingu, plánování a strategie, které by měly mít podobnou logiku i datovou základnu dosažitelnou v účetnictví a logistice, a tedy i jistou vzájemnou konformitu.
Mám dobré analytické myšlení, schopnost srozumitelné interpretace ekonomických údajů i pro neekonomy, jakož i jejich souvislostí věcných. Právě to je báze pro podnikové ekonomické analýzy. Mám dobrou počítačovou gramotnost, znalost ERP systémů, zejména SAPu (30 let s R3, R4 i S4/HANA – moduly FI/CO, MM, SD, CO/PA, AM, PS a PP), ale i jiných účetních systémů (Visual Manufacturing, BMD, Helios), power pointu, pokročilý excel (pokročilé funkce a kontingenční tabulky, grafy) a znalost angličtiny zdokonalovanou prací ve firmách zahraničních vlastníků. Můj přímý nadřízený byl většinou cizinec, domluva se skupinou (mateřskou společností) byla logicky možná jen v angličtině, účetní, controllingové a reportingové výstupy rovněž.
Jistě by mi nevadila ani práce na Slovensku, myslím, že ani slovenštinu bych příliš neohýbal, absolvoval jsem postgraduální studium v Žilině a 17 let jsem pracoval na začátku kariéry v česko-slovenském (slovensko-českém) prostředí bývalé federální železnice.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské III. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • účetnictví
 • účetní a daňová legislativa
 • controlling
 • reporting
 • plánování
 • financování
 • cash management
 • IFRS
 • US GAAP
 • řízení projektů
 • počítačová gramotnost
 • SAP
 • Helios
 • Visual Manufacturing
 • BMD
 • Excel
 • PowerPoint
 • Word
 • MS Project

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
 • Živnosť
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér finančný
 • Riaditeľ / manažér logistiky
Preferované lokalita
 • Česká republika
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP,Živnosť
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164278
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.