Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér obchodu

Kandidát má ukončené stredoškolské vzdelanie technického zamerania, z cudzích jazykov aktívne ovláda anglický jazyk. Od roku 2003 do roku 2017 žil a pracoval v krajinách Stredného východu. Okrem posledných 3 rokov pracoval v oblasti FMCG. Zastával manažérske obchodnícke pozície, okrem iného má veľmi dobre rozvinuté vyjednávacie, negociačné a líderské zručnosti. Do oblasti FMCG sa dostal pracovať už v roku 1993, kedy ako Obchodný zástupca získal miesto v nadnárodnej FMCG spoločnosti. V tomto čase spoločnosť vstupovala na trh a svojim zamestnancom umožňovala profesijný postup. Kandidát sa po veľmi krátkom čase z obchodného zástupcu vypracoval na Area Sales Managera, Regional Sales Managera (zodpovedal za polovicu Slovenska), Key Account Managera pre SR, ČR (pracoval v Prahe). V tomto období začínali prichádzať na naše územie reťazce ako TESCO, BILLA, METRO, MAKRO, spoluprácu s ktorými zastrešoval. Rovnako bol zodpovedný za strategické jednania s medzinárodnými tímami obchodných partnerov. V roku 2003 prišla zo strany spoločnosti pracovná ponuka odísť rozbehnúť značku do krajín Stredného východu a zužitkovať skúsenosti nadobudnuté pri rozbiehaní obchodu na Slovensku a Čechách. Kandidát túto ponuku prijal. Ako International Sales Manager mal na starosti trhy v Kuvajte, Katare, Bahraine a Pakistane. Mal na starosti strategické jednania s nadnárodnými reťazcami a s lokálnymi hráčmi. Po takmer 14 rokoch kandidát svoje pôsobenie v spoločnosti ukončil. Dôvodom bola zaujímavá pracovná ponuka od lokálneho kuvajtského reťazca s miliardovými obratmi, kde nasledujúce tri roky zastával pozíciu šéfa divízie značky (FMCG). V roku 2017 sa kandidát z rodinných dôvodov rozhodol pre návrat na Slovensko a začal pracovať pre spoločnosť, ktorá sa zameriava na predaj športového oblečenia.
Do januára 2021 tu zastával pozíciu Sales Directora pre strednú Európu. Momentálne je otvorený novým pracovným príležitostiam.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Distribution & Market Strategy
 • Route-to-Market
 • P&L Management
 • Team Building & Management
 • Key Account Management
 • Trade & Shopper Marketing
 • Trading Terms
 • Category development
 • In-Store Excellence & Best Practice
 • Strategic Planning
 • Supplychain management
 • Leading by example
 • FMCG

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • Obchodný manažér
 • Area sales manager – obchod
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 101923
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.