Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér obchodu

Som manažér s viac ako 15 ročnou skúsenosťou vo finančnom sektore – pôsobil som vo finančno-poradenskom biznise; v manažmente medzinárodnej poisťovacej spoločnosti – obchod a vzťahový manažment - mám viacročné skúsenosti na pozícii vzťahového a senior vzťahového manažéra ako aj na pozícii vedúceho tímu vzťahových manažérov. Riadil som medzinárodný obchod vo viacerých krajinách so zameraním na získavanie privátneho kapitálu; založil som a riadil som investičný fond. Venoval som sa poradenskej a konzultačnej činnosti pre spoločnosti s rôznym zameraním. Preto by som ďalej svoju kariéru rád rozvíjal práve v tomto odvetví a v spolupráci s vašou spoločnosťou.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • leadership
 • riadenie a vedenie tímu
 • vzťahový manažment
 • dosahovanie obchodných cieľov
 • fundraising
 • tímovosť
 • budovanie biznisu
 • zodpovednosť a dôslednosť
 • spoľahlivosť
 • schopnosť nesťažovať sa
 • hľadať riešenia
 • zakladanie a vedenie spoločností
 • strategický manažment
 • PC zručnosti - Office balík a iné
 • Dlhoročné prezentačné schopnosti - aj v cudzom jazyku
 • Riadenie obchodu vo viacerých krajinách

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér obchodu
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Country manager
 • Projektový manažér – ekonomika / financie / účtovníctvo
 • Account manažér – bankovníctvo / leasing a poisťovníctvo
 • Key account manager – obchod
 • Area sales manager – obchod
 • Obchodný manažér
Preferované lokalita
 • Bratislava
 • Pezinok
 • Trnava
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 12774
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.