Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér výroby

Vo výrobe som postupne prechádzal cez rôzne pozície, získaval zručnosti a výkonnosti, ktoré som neskôr využil pri manažovaní ľudí a procesov vo výrobných firmách, posledných 12 rokov v priamom riadení. Verím v otvorenú komunikáciu a spoluprácu pri formovaní cieľov. Mojím cieľom je vytvoriť prostredie, kde každý člen tímu má možnosť rásť a dosahovať svoj plný potenciál. Verím v podporu jednotlivcov prostredníctvom mentorstva, rozvoja schopností a vytvárania motivujúceho pracovného prostredia. Mojím zámerom je nielen prinášať svoje vlastné skúsenosti, ale aj pomáhať každému členovi tímu dosiahnuť osobné a profesionálne úspechy. Som presvedčený, že spolupráca a vzájomná podpora sú kľúčovými faktormi na dosahovanie spoločných cieľov a rastu tímu. Očakávam, že nový zamestnávateľ bude partnerom pri stanovovaní jasných očakávaní a cieľov, ktoré budeme spoločne sledovať a dosahovať. Hľadám novú pracovnú príležitosť, kde budem môcť nielen prispieť svojimi súčasnými zručnosťami, ale aj pokračovať v osobnostnom raste a ďalej rozvíjať pracovné skúsenosti, ktoré som získal počas rokov. Okrem svojich súčasných skúseností a vedomostí sa teším na príležitosť, kde budem môcť aktívne prispievať k rozvoju tímu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Vedenie ľudí
 • Analytické myslenie
 • Krízové riadenie
 • Riadenie procesov
 • Finančné riadenie
 • Plánovanie
 • Samostatnosť
 • Flexibilita
 • Kreativita
 • Emocionálna inteligencia

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • POTRAVINÁRSTVO
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 158691
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.