Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér závodu

Kandidát je mimoriadne príjemný, dynamický a komunikatívny. Má ukončené vysokoškolské technické vzdelanie na Vysokej škole technickej v Košiciach. Anglický jazyk ovláda na aktívnej profesionálnej úrovni okrem toho na stredne pokročilej úrovni ovláda aj ruský a poľský jazyk. Vrcholové riadiace funkcie vo výrobnej spoločnosti zastával od roku 2013 do roku 2018 – Sales Manager a Business Unit Managing Director. Posledné 4 roky sa venoval vlastnému investičnému projektu. V roku 2013 získal pozíciu Sales Managera vo francúzskej výrobnej spoločnosti v Prešove. Jednalo sa o spoločnosť zameranú na zákazkovú výrobu špeciálnych konektorov (rôzne komplikované súčiastky). V čase jeho nástupu bola spoločnosť v červených číslach a bojovala o prežitie. Francúzsky majiteľ sa rozhodol prepustiť pôvodného generálneho riaditeľa závodu a vypísal konkurz na nového riaditeľa. Z interných aj externých kandidátov výberový proces na túto pozíciu vyhral kandidát. Po jeho nástupe do pozície prešiel závod veľkou reštrukturalizáciou, boli vymenení ľudia z vedenia ale aj predáci. Zastabilizovanie výroby pod vedením kandidáta trvalo menej ako jeden rok. Výrazne sa zvýšila efektivita výroby, prestali sa vyrábať neziskové produkty, bol zavedený systém každodenných krátkych operatívnych porád, celkovo sa zmenila kultúra vo firme.
Zručnosti:
Dobrá znalosť všetkých procesov vo výrobnom podniku získaná predovšetkým praxou na pozícii generálneho riaditeľa a relevantnými školeniami.
Obchodné povedomie a vyjednávacie skúsenosti získané na pozícii manažéra predaja ako aj rokovaniami na pozícii generálneho riaditeľa.
Vynikajúca schopnosť budovať a viesť tím.
Skúsenosti so zmenou firemnej kultúry a implementáciou morálnych hodnôt spoločnosti.
Plánovanie a strategické myslenie.
Silné analytické myslenie pri riešení problémov a rýchle prijímanie rozhodnutí.
Dlhoročné skúsenosti v manažmente a pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Rusky – stredne pokročilý (B2)
 • Poľsky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • B

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér výroby
 • Riaditeľ / manažér podniku
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice okolie
 • Košice
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 156099
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.