Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér zdravotníckeho zariadenia

Mám viac ako 5 rokov skúseností v oblasti zdravotníckeho manažmentu. Počas mojej kariéry som pôsobila ako manažér a vrchná sestra. Zodpovedala som za plánovanie a organizáciu pracovných rozvrhov, komunikáciu s dodávateľmi, riadenie zdravotníckeho personálu, logistiku a riadenie projektov. Moje vzdelanie v oblasti verejného zdravotníctva, manažmentu v zdravotníctve a biomedicínskeho inžinierstva mi poskytlo pevné základy pre efektívne riadenie zdravotníckych centier.
Rada by som pokračovala v oblasti prevádzkového manažmentu v zdravotníckom prostredí. Mojím cieľom je zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimalizovať procesy a zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. Som nadšená z príležitosti pracovať v dynamickom a inovatívnom prostredí, kde môžem využiť svoje skúsenosti a prispieť k úspechu zdravotníckych zariadení.
Od novej práce očakávam možnosť rozvíjať svoje profesionálne schopnosti a vedomosti, spolupracovať s kvalifikovanými odborníkmi a podieľať sa na projektoch, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu pacientom. Rada by som pracovala v prostredí, kde je podporovaná inovácia, a kde mám možnosť prispieť k zlepšeniu služieb a spokojnosti pacientov.
Hľadám nové zamestnanie, pretože som pripravená na ďalšiu výzvu vo svojej kariére. Chcem využiť svoje skúsenosti a zručnosti v prostredí, ktoré ponúka väčšie možnosti pre rast a rozvoj. Som presvedčená, že práca v modernej zdravotníckej spoločnosti mi umožní naplno využiť svoj potenciál a prispieť k zlepšeniu zdravotníckych služieb.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Maďarsky – pokročilý (C1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Office - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Cloudové technológie - pokročilý
 • Komunikačné schopnosti - pokročilý
 • Vedenie tímu - pokročilý
 • Strategické myslenie - pokročilý
 • Analytické schopnosti - pokročilý
 • Organizácia a riadenie projektov - pokročilý
 • Python - mierne pokročilý
 • Matlab - mierne pokročilý
 • Linux - mierne pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér zdravotníckeho zariadenia
 • Riaditeľ / manažér IT
 • Projektový manažér – ľudské zdroje a personalistika
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2300€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.300€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 165308
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.