Späť na vyhľadávanie

Riaditeľ / manažér zdravotníckeho zariadenia

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodársku fakultu, odbor finančná sústava a peňažníctvo, vyše 20-ročnú prax ako manažérka v rôznych spoločnostiach a v rôznych odvetviach, kde som mala na starosti kompletné zabezpečenie chodu firmy v oblastiach riadenia ekonomiky a financií, personalistiky, obchodu, práva, marketingu a prevádzkových činností.
V predposlednom zamestnaní som sa venovala širokej škále povinností od správy a aktivít s financiami, účtovníctva, po aktívne vedenie väčšieho tímu v oblasti medicíny, teda pojem multitaskingu mi nie je cudzí. Medzi moje obľúbené činnosti v ňom patrila komunikácia ako s domácimi tak aj zahraničnými klientmi, vystupovanie pred ľuďmi a organizačná stránka vecí. Vybudovala som zdravotnícke zariadenie, nastavila v ňom procesy a efektívne viedla. Okrem toho som riadila ďalšie 3 spoločnosti, z toho 2 zdravotnícke pracoviská na všetkých úrovniach a oblastiach.
Momentálne vo svojom terajšom zamestnaní pôsobím ako manažérka pod príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR, kde mám na starosti samostatný projekt implementácie asistentiek podpory zdravia v prostredí nemocníc. Keďže svoju prácu beriem skôr ako svoj koníček, v ktorom sa môžem vždy niečo priučiť, nikdy som sa nebránila ani iným povinnostiam a kreatívne, no účinne som zvládla aj tie, ktoré boli mimo mojich pracovných skúseností. Aj vďaka mojej učenlivosti a plnému pracovnému nasadeniu verím, že som vhodným kandidátom pre Vašu spoločnosť. Okrem toho vo voľnom čase doučujem matematiku deti z MRK na 1. stupni ZŠ.
Vlastním vodičský preukaz skupiny B, anglický jazyk ovládam na komunikatívnej úrovni. Výborne ovládam prácu s počítačom, ktorá je zároveň aj mojím koníčkom. Môžem zaručiť kvalitne a načas odvedenú prácu, som spoľahlivá, vyrovnaná a veľmi zodpovedná, schopná pracovať v tíme aj samostatne, nebránim sa žiadnym zmenám, rýchlo sa prispôsobím. Zároveň som veľmi komunikatívna, dobre zvládam stres a nebojím sa nových výziev, o čom svedčia aj moje skúsenosti v rôznych odboroch. Hľadám ambicióznejšiu pozíciu, ktorá by mi dávala väčší priestor na realizáciu, učenie sa a možnosť niečo za sebou zanechať.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Fakturácia - pokročilý
 • Hospodárska korešpondencia - pokročilý
 • Pokladňa - pokročilý
 • Skladové hospodárstvo - pokročilý
 • Strojopis - pokročilý
 • Počítačové znalosti - používateľ:
 • Microsoft Excel – expert
 • Microsoft Word - expert
 • Internet (e-mail, www) - expert
 • Microsoft Outlook - expert
 • OpenOffice - expert
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Zdravotnícke systémy fy LCS, Siemens
 • Bankové systémy TB
 • Ekonomické moduly fy Pohoda, MK Soft – skladové hospodárstvo a pokladňa

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Riaditeľ / manažér zdravotníckeho zariadenia
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér podniku
 • Riaditeľ / manažér pobočky
Preferované lokalita
 • Košice
 • Prešov
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 157812
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.