Späť na vyhľadávanie

Účtovník

Kandidátka má ukončené vysokoškolské štúdium na Ekonomickej univerzite odbor Účtovníctvo a audit. Zameranie vysokej školy bolo logickým pokračovaním štúdia po ukončení Obchodnej akadémie, na ktorej úspešne zmaturovala z predmetov Účtovníctvo, Hospodárska ekonomika, Anglický
jazyk.
Pracovať v oblasti účtovníctva začala ešte počas vysokej školy a dnes už má kandidátka viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva, medzinárodných účtovných
štandardov (IFRS), medzinárodných audítorskych štandardov (ISA) ako aj daňovej legislatívy a mzdového účtovníctva.
Má dobrú prax v oblasti používania rôznych MS office aplikácii ako aj s účtovaním v programe SAP. Ako sama povedala, aj táto pracovná pozícia ju oslovila aj preto, pretože sa v spoločnosti účtuje v programe SAP, ktorý je jej srdcovou záležitosťou a veľmi rada v ňom pracuje.

Kandidátka je v komunikácii príjemná žena s pokojným vystupovaním. Vníma sa skôr ako introvertný typ. V práci je zameraná na detail a nové veci si rada dôkladne študuje sama, ale rada pracuje aj v príjemnom tímovou prostredí.
Počas svojej doterajšej praxe prešla mnohými spoločnosťami, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach. Začínala ako účtovníčka a asitentka auditóra v spoločnosti Fineal, ktorá poskytovala služby podvojné účtovnícva a auditu pre externé spoločnosti. Začala zastrešovať komplexnú účtovnú agendu pre cca 20 klientov, ktorými boli právnicke spoločnosti, sro-čky ako aj
začínajúca IT spoločnosť. Ako asistentka auditóra získala veľa skúseností aj s prípravou a realizáciou auditov. Jeden čas mala aj ambíciu spraviť si auditórske skúšky a vykonávať audity, ale nakoniec sa rozhodla
pre účtovníctvo.
Po 5 rokoch v spoločnosti pre poskytovanie služieb pre externých klientov sa rozhodla zamerať sa skôr na pôsobenie ako interná účtovníčka v spoločnosti.

Zodpovedala okrem komplexného účtovania aj za zavádzanie interných smernic v oblasti účtovníctva.
Neskôr zodpovedala zakomplexné vedenie účtovníctva podľa platnej
legislatívy, reporting . Zodpovedala za prípravu daňových priznaní, za prípravu účtovnej dokumentácie pre audítorov ako aj za tvorba a aktualizáciu účtovných smerníc v súlade s platnou legislatívou.

Po návrate na Slovensko nastupila do medzinárodnej spoločnosti, kde pracovala na pozícii Hlavný účtovník.
Do spoločnosti nastúpila v čase, keď prebiehal proces zavádzania systému SAP a internalizácia celého podvojného účtovníctva. Úzko pri tom spolupracovala s materskou spoločnosťou v Taliansku. Zodpovedala
za nastavovanie všetkých procesov podľa platnej slovenskej legislatívy, za zostavenie a zaúčanie členov svojho tímu.
Okrem toho zodpovedala za vedenie účtovníctva spoločnosti podľa platnej legislatívy,
za analýzu finančných a daňových záležitostí podľa platnej legislatívy a za prípravu daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo
 • Medzinárodné účtovné štandardy (IFRS)
 • Medzinárodné audítorské štandardy (ISA)
 • Daňová legislatíva
 • Mzdové účtovníctvo
 • Práca s MS Office aplikáciami
 • SAP ERP
 • Hyperion Financial Management (HFM)

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Účtovník
 • Účtovník - podvojné účtovníctvo
 • Účtovník / pracovník SSC
 • Finančný kontrolór
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 89437
Osobný recruiter
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.