Späť na vyhľadávanie

Účtovník

Kandidátka má viac ako 5 rokov skúseností v účtovníctve a finančnej oblasti. Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti bankovníctva a ukončené kurzy v danej oblasti z Ukrajiny a rovnako absolvovala účtovnícke kurzy na Slovensku. Okrem toho má tiež skúsenosti s prácou v rôznych účtovných programoch, ako 1C, KROS: ALFA plus, Omega, Olymp.

Jej silné stránky zahŕňajú zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť a flexibilitu. Súčasne je schopná a ochotná ďalej sa vzdelávať a zlepšovať svoje zručnosti. Má skúsenosti s prácou v tíme, čo je dôležitým faktorom pre efektívne fungovanie akéhokoľvek podniku.

Jej záujmy súvisia s oblasťami ekonomiky, financií a účtovníctva. To dokazuje jej záväzok pre tieto oblasti a motiváciu rozvíjať svoje zručnosti a znalosti v týchto oblastiach.

Okrem toho je flexibilnou a schopnou si správne rozvrhnúť svoj pracovný čas. Má schopnosť prispôsobiť sa rôznym pracovným situáciám a dokáže si efektívne plánovať svoj čas.

Celkovo má kandidátka vysokú úroveň skúseností, zručností a motivácie v oblasti účtovníctva a financií. Je schopná pracovať samostatne aj v tíme, má vynikajúce organizačné schopnosti, je flexibilná a schopná sa prispôsobiť zmenám.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Rusky – expert (C2)
 • Anglicky – úplný začiatočník (A1)
 • Nemecky – úplný začiatočník (A1)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Uživateľ MS Windows
 • Uživateľ MS Word, Excel
 • Internet ae-mailová komunikácia
 • ALFA plus
 • 1C Podnik
 • Omega
 • Olymp
 • OASIS
 • Sunsoft
 • MRP

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Účtovník
 • BANKOVNÍCTVO / LEASING A POISŤOVNÍCTVO
Preferované lokalita
 • Dunajská Streda
Očakávaná mzda
 • 1200€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.200€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.400€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 160904
Osobný recruiter
Peter Vyslúžil

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.