Späť na vyhľadávanie

Vedúci skladu

Donedavna som posobil na pozicii Vedúci prekládkového skladu / Cross Dock Manager kde bolo náplňou práce vedenie tímu skladníkov a pracovníkov skladu za účelom zabezpečenia funkčnosti skladu. Kontrolovanie a riadenie procesov v sklade. Spracovávanie mzdových podkladov, personálne plánovanie, spolupráca pri tvorbe riadenej dokumentácie tvorba, spracovanie a komunikácia interného KPI a následná aplikácia do plánovania, plánovanie rozpočtu na nasledujúci rok, príprava podkladov na fakturáciu. Komunikácia so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Kontrola a zavádzanie pracovných postupov na zvyšovanie produkcie, znižovanie škôd a určenie príčin poškodení, kontrola dodržiavania bezpečnosti práce, správa hmotného majetku, technického vybavenia skladu, riadenie údržby terminálu a súvisiacich zariadení ako rampy, brány a vysokozdvižné vozíky. Plánovanie a tvorba layoutu skladu a optimalizácia skladovej plochy. Spracovanie CCTV systému za účelom identifikácie stratených zásielok a vzniku poškodení zásielok. Reporting.
Predtým som posobil v civilnom letectve na troch medzinarodnych letiskach. Naposledy na poziciiRamp Handling Manager / Vedúci pozemnej obsluhy lietadiel kde bolo náplňou práce plánovanie a riadenie činnosti pri zabezpečovaní komplexnej technickej obsluhy lietadiel, nakladania a vykladania batožiny a tovaru z/do lietadiel. Vypracovávanie smerníc, uplatňovanie systému kvality, kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny. Zabezpečenie oboznámenia pracovníkov s medzinárodne záväznými leteckými predpismi IATA a ICAO, s technickoprevádzkovými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi a príkazmi. Interný audit a implementovanie nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch. Komunikácia s leteckými spoločnosťami a zavádzanie osobitých postupov pri technickom vybavovaní lietadiel. Správa pozemných zariadení určených na technickú obsluhu lietadiel. Kontrola prideľovania ochranných pracovných prostriedkov a ich správneho používania. Spracovávanie mzdových podkladov pracovníkov, plánovanie služieb, čerpania dovoleniek, racionálne využívanie fondu pracovnej doby v nadväznosti na potreby prevádzky letiska.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Nemecky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • administratívne znalosti
 • ekonomické znalosti
 • fakturácia
 • pokladňa
 • skladové hospodárstvo
 • hospodárska korešpondencia
 • Internet (e-mail, www) - pokročilý
 • Microsoft Office - pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Vedúci skladu
 • Riaditeľ / manažér logistiky
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 2000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 163358
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.