Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Mám za sebou viacročnú prax na pozícii Key account manager, Business development manager, project manager, výkonný riaditeľ a obchodný riaditeľ v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti služieb, stavebníctva a IT ( B2B, B2C ), mám bohaté skúsenosti s reprezentáciou spoločnosti, v operatívnom riadení spoločnosti, tvoril som, riadil a podporoval obchodnú stratégiu spoločnosti, uzatváral som obchody, komunikoval s klientmi a dodávateľmi. Podporoval tím obchodníkov a viedol ich k úspešnému uzatvoreniu obchodu.
V predchádzajúcej spoločnosti oceňovali najmä moje komunikačné schopnosti, a to vo vzťahu s klientmi, partnermi, kolegami i s podriadenými.
Moja náplň práce si vyžadovala flexibilnosť, orientáciu na výsledok, schopnosť systematicky a organizovane riadiť spoločnosť a tím. Naučil som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam.
Po anglicky sa dohovorím, dokážem viesť obchodné rokovania. Na úrovni používateľa na pokročilej úrovni pracujem s programami MS Office, CRM .
Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 •  komunikácia so zákazníkom
 •  MS Office
 •  vedenie obchodných rokovaní
 •  zvládanie námietok na obchodnom rokovaní
 •  rozvoj obchodných zručností
 •  rozvoj manažérskych kompetencií a zručností
 •  vedenie a riadenie ľudí
 •  strategický manažment
 •  projektové riadenie
 •  budovanie a riadenie tímu

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Obchodný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Bratislava
Očakávaná mzda
 • 3500€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
3.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 155847
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.