Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Počas mojej pracovnej kariéry som nadobudol skúsenosti s: riadením a tvorbou stratégie pre samostatné divízie obchodu, remodelingom oddelení, tvorbou obchodných a marketingových plánov a ich riadením a koordináciou, inováciou procesov, aktívnym predajom v B2B segmente, rýchloobrátkovým tovarom FMCG, predajom finančných produktov, managementom riadenia vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi, HR managementom, s vedením a riadením obchodného tímu, vedením a riadením produktových manažérov a asistentov obchodného oddelenia, jeho motiváciou, vedením produktových školení, resp. školením predajno-obchodných zručností. Moje pracovné skúsenosti som mal možnosť nadobudnúť či už ako člen manažmentu v retailovej sieti, alebo v rámci obchodných spoločností. Som vysoko orientovaný na dosahovanie stanovených cieľov. Je pre mňa motivujúce neustále sa zlepšovať a nepretržite napredovať. K zložitým a veľkým projektom sa vždy staviam čelom, nakoľko výzvy sú to, na čom sa zdokonaľujeme a rozvíjame. Aktuálne hľadám novú pracovnú príležitosť v stabilnej spoločnosti v rámci vrcholového manažmentu so zameraním na obchod.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – mierne pokročilý (B1)
Vodičský preukaz
 • A
 • B
Zručnosti
 • projektový manažment
 • performance manažment
 • vedenie obchodného tímu
 • koordinácia práce podriadených
 • Leadership
 • analýza a nastavovanie procesov
 • analytické myslenie
 • time manažment
 • príprava, organizovanie a vedenie mítingov a predajných tréningov
 • koučing v teréne
 • vedenie veľkých porád cca 80 účastníkov

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Obchodný riaditeľ
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Nespohorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 16035
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.