Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Kandidát je skúsený, mladý vrcholový manažér. Je dynamický, cieľavedomý, vytrvalý. Má bohaté skúsenosti s krízovým manažmentom a s naštartovaním výrobných spoločností. Má rád pracovné výzvy, rád prekonáva prekážky. Ako líder je obľúbený, podriadení si ho vážia za jeho profesionalitu a férový prístup. Je šéfom, za ktorým ľudia prichádzajú, je otvorený. Zamestnancov sa snaží vždy utvrdiť v tom, že sú pre spoločnosť veľmi dôležití. No na druhej strane je tvrdý, rázny, čo povie, musí byť. Vždy chce byť informovaný, zaujíma sa aj o názory ľudí vo výrobe. Má rád každodenné ranné porady. Pri problémoch ide do hĺbky, až ku ich koreňom. Má rád uzavreté veci. Na pracovisku si s každým vyká, snaží sa udržiavať si odstup. Za svoj najväčší osobný úspech považuje, že ustál rýchly štart svojej manažérskej kariéry a zbavil sa pýchy. Ako človek je optimista, s veselou náladou. Má bohaté skúsenosti zo sériovej automotive výroby ale aj s riadením čisto zákazkovej výroby. Pri riadení spoločností vie implementovať rôzne prístupy.

Kandidát sa vypracoval na prvom pôsobisku od pozície Manažéra logistiky cez Výrobného riaditeľa až po Plant manažéra. Tu sa po prvý krát stretol s krízovým manažmentom. Bol zodpovedný za presťahovanie, zoštíhlenie a celkové zefektívnenie fungovania spoločnosti. Z dôvodu problémov spoločnosti s financiami bol nahradený nemeckým manažérom. Z tohto dôvodu spoločnosť po dvoch rokoch opustil.

V ďalšej spoločnosti vyše roka zastával pozíciu Director / Head of the branch. Počas jeho pôsobenia sa optimalizáciou výrobných procesov výrazne zlepšila finančná situácia spoločnosti, finančné toky sa stali transparentnými. Dôvodom ukončenia pracovného pomeru bolo ukončenie zmluvy s kľúčovým zákazníkom. Aj v ďalšom zamestnaní pôsobil kandidát takmer dva roky na pozícii Plant manažér. Počas tohto obdobia spoločnosť zvýšila svoju produktivitu o 30%. Tri pracovné zmeny musel znížiť na dve, v spoločnosti nechal najlepších zamestnancov. V čase, keď prišiel do spoločnosti, spoločnosť pracovala v krízovom režime. Optimalizáciou výrobných procesov sa mu podarilo, že spoločnosť vyrábala viac a vo vyššej kvalite. Dôvodom odchodu zo spoločnosti bola insolventnosť materskej spoločnosti.
A nasledujúcej spoločnosti pracoval jeden rok na pozícii Managing director. Zo spoločnosti odišiel z osobných dôvodov. Projekty, ktoré rozbehol úspešne fungujú do súčasnosti.
Posledné roky pracuje ako INTERIM krízový manažér, pracuje na viacerých projektoch, na ktorých využíva svoje bohaté skúsenosti so zefektívňovaním procesov vo výrobných spoločnostiach. Rád by tento spôsob profesionálneho pôsobenia ukončil a hľadá si stabilnú manažérsku pozíciu na trvalý pomer.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Nemecky – pokročilý (C1)
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Business correspondence - advanced
 • Warehouse management - expert
 • Invoicing - advanced

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Výkonný riaditeľ
 • Generálny riaditeľ
 • Riaditeľ / manažér závodu
 • Riaditeľ / manažér podniku
Preferované lokalita
 • celé Slovensko
Očakávaná mzda
 • 5000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
5.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 5.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 2694
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.