Späť na vyhľadávanie

VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Kandidát je skúsený profesionál v oblasti financií vo výrobných spoločnostiach, okrem iného aj FMCG výroba. Nakoľko pracoval ako Finančný manažér skôr v menších výrobných spoločnostiach, controlling bol pravidelnou súčasťou jeho práce. Pozíciu vedúceho controllingu vnímal ako profesionálny posun. Kandidát žije v Leopoldove, aktuálne je na trhu práce voľný.

Aktívne ovláda anglický jazyk, 4 roky pracoval v systéme SAP, stál pri implementácii finančného modulu SAP na oceňovanie výrobkov. Má skúsenosti s vedením menších tímov od 3 do 10 ľudí. Aj keď má ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru, jeho profesijná kariéra sa od začiatku uberala smerom podnikových financií. V tejto oblasti mal nadobudnuté základy z Obchodnej akadémie a následne sa intenzívne vzdelával cez rôzne certifikované kurzy a školenia.

Svoje profesionálne smerovanie v oblasti financií začal pán Levčík v roku 2006 v spoločnosti Bekaert na pozícii Finančný kontrolór a nákladový účtovník. Tu stál za implementáciou SAP na oceňovanie výrobkov. Následne sa jeho kariéra začala uberať v pozíciách Finančného manažéra. Túto pozíciu vykonával v spoločnostiach - Oxymat–Slovakia (2011-2015, výroba kompresorov), Víno Nitra/Chateau Modra (2015-2018), Farm Choice (2018-2022, výroba vybavenia pre chov ošípaných, vývoz Ukrajina, ukončenie pôsobenia spoločnosti kvôli vojne), Eurosvit (2022-január 2024, strojárska výroba). Všade súčasťou jeho práce bol aj controlling.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Excel - expert
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • SAP - užívateľ
 • Microsoft Axapta – užívateľ
 • Karat - expert
 • SPIN - užívateľ
 • Hyperion - užívateľ
 • BusinesExplorer - užívateľ

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
 • Generálny riaditeľ
 • Výkonný riaditeľ
 • Finančný manažér
 • Finančný riaditeľ
 • Riaditeľ ekonomického úseku
Preferované lokalita
 • Trnava
 • Galanta
Očakávaná mzda
 • 4000€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
4.000€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 8.000€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 164398
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.