Späť na vyhľadávanie

Výrobný riaditeľ

Kandidát vo výrobnej oblasti pôsobí už viac ako 20 rokov, z toho 12 rokov zastával pozíciu Výrobného riaditeľa. Od ukončenia vysokej školy do júla 2020 pôsobil vo výrobnej zahraničnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a dodávkou strojov na výrobu plastových a hliníkových okien. Stroje sú viac zamerané na automatizovanú výrobu. Vďaka tejto oblasti získal kandidát veľmi dobré poznatky v oblasti spracovania takých materiálov ako je plast alebo hliník a správneho nastavenia a ovládania strojov na dosiahnutie efektívnej výroby. Ako Výrobný riaditeľ riadil cca 100 zamestnancov. Pracoval s rôznymi druhmi ľudí a získal poznanie, že na každého zamestnanca platí iný prístup. Vo všeobecnosti však pri manažovaní ľudí využíva aktívne počúvanie, motiváciu zamestnancov, tímovú spoluprácu a pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Keďže pracoval v oblasti zákazkovej výroby je pre neho dôležitá proklientská orientácia, kvalitné vykonávanie záručného a pozáručného servisu. Počas svojho pôsobenia na pozícii výrobného riaditeľa bol zodpovedný za výstavbu a zariadenie výrobnej haly, nábor zamestnancov a spustenie výroby, nastavenie, optimalizáciu procesov výroby.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • Microsoft Word - Expert
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • AutoCAD - Pokročilý
 • Microsoft Teams - Pokročilý
 • Visual Basic - Základy
 • Microsoft PowerPoint - Pokročilý
 • Microsoft Outlook - Pokročilý

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • Výrobný riaditeľ
Preferované lokalita
 • Prešov
 • Košice
Očakávaná mzda
 • 2500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
2.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 2.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 126868
Osobný recruiter
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.