Späť na vyhľadávanie

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Kandidát pracoval posledné dva roky ako agent technickej podpory, kde bolo náplňou jeho práce aj riešenie technických a iných požiadaviek klientov, vedenie evidencie potrebnej pre ďalšie oddelenia spoločnosti a vzdialená správa a diagnostika siete internými diagnostickými systémami ako CAP, WMT, BBNMS. Má tiež ročnú skúsenosť na pozícii Osobný telekomunikačný špecialista - náplňou práce bola obsluha zákazníkov a predvádzanie vybraného tovaru či služieb, poskytovanie odborného poradenstva, prijímanie, odosielanie, kontrola a reklamácia objednávok, aktualizácia zákazníckych databáz, riešenie technických problémov ktoré nevyžadovali záručný servis.

Informácie o kandidátovi

Vzdelanie
 • Vysokoškolské II. stupňa
Znaloť cudzích jazykov
 • Anglicky – pokročilý (C1)
 • Poľsky – začiatočník (A2)
Vodičský preukaz
 • B
Zručnosti
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint
 • MS Publisher
 • MS Access
 • Siebel 8.1– pokročilý
 • CRM Systems – pokročilý
 • Virtualizácia VMware Workstation
 • Oracle VM VirtualBox a HyperV – pokročilý
 • Windows Server 2012/2016 – pokročilý
 • Networking a vzdialený prístup ­- pokročilý
 • Active Directory základy
 • PowerShell ­základy
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • hospodárskej korešpondencie podľa STN 01 6910
 • štátna skúška z kancelárskeho písania na počíta či a korešpondencie

Požiadavky na zamestnanie

Typ spolupráce
 • TPP
Preferované pozície
 • ZÁKAZNÍCKA PODPORA
 • Manažér zákazníckeho servisu
 • Technicko-administratívny pracovník
 • IT/ Technical Support Specialist
Preferované lokalita
 • Košice
 • Košice okolie
 • Prešov
 • Stará Ľubovňa
Očakávaná mzda
 • 1500€
Stav kandidáta
Spohovorovaný
Typ spolupráce
TPP
Očakávaná mzda
1.500€
Platba
Kontakt podľa cenníka od 29€ a 1.500€ pri nástupe
Mám záujem o kontakt
ID kandidáta: 150379
Osobný recruiter
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o kontakt na kandidáta

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Vyplňte formulár

Pošlite svoje kontaktné údaje prostredníctvom formulára. Po odoslaní vám príde notifikácia s potvrdením prijatia žiadosti.

Kontakt

V krátkom čase vás bude kontaktovať náš recruiter ohľadom objednávky a popisu pozície. Následne preveríme záujem o vašu pozíciu a účasť na výberovom konaní u kandidáta.

Pohovor

Sprístupníme vám v klientskej zóne úplný životopis kandidáta, následne ho môžete kontaktovať a pozvať na pohovor.