Späť na zoznam
Manažér kvality

Manažér kvality

Hľadá sa skúsený kandidát v oblasti kvality v potravinárskom priemysle. Pracovná príležitosť je určená pre samostatného, cieľavedomého lídra s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore kvalita alebo potravinárstvo. Preukázať iniciatívu a proaktívny prístup ku každodenným úlohám je naším očakávaním.

Popis práce

 • manažment auditov a kontrol: zodpovedný za riadenie interných a externých auditov systémov manažmentu kvality, bezpečnosti potravín, HACCP a dodržiavanie legislatívnych predpisov,
 • dokumentácia a smernice: manažuje a tvorí firemnú dokumentáciu, interné smernice a pracovné postupy,
 • stratégia a ciele kvality: aktívne sa podieľa na stanovení stratégie a cieľov spoločnosti z pohľadu kvality,
 • dodržiavanie postupov: zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie pracovných a technologických postupov,
 • nápravné opatrenia: navrhuje nápravné a preventívne opatrenia na zvyšovanie kvality produkcie,
 • monitorovanie procesov: sleduje a navrhuje zlepšenia pre procesy v spoločnosti a monitoruje ukazovatele kvality,
 • školenia: riadi proces zaškoľovania novoprijatých zamestnancov a organizuje školenia o bezpečnosti potravín a technologických postupoch,
 • riešenie nezhôd a reklamácií: riadi procesy súvisiace s dodávateľskými, zákazníckymi a internými nezhodami a reklamáciami,
 • kontrola a rozvoj systému kvality: rozvíja, implementuje a kontroluje interný systém kvality výrobných procesov,
 • laboratórne činnosti: vykonáva kontroly kvality laboratórnych činností a senzorických testov, vrátane odberu vzoriek.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • skusenosti riadiť kvalitu v potravinárskom priemysle,
 • poznanie ISO potravinárske normy na pokročilej úrovni,
 • identifikovať problémy a realizovať riešenia,
 • cit pre detail, zodpovednosť a samostatnosť,
 • profesionálny a dynamický prístup k práci,
 • preferuje sa vzdelanie v oblasti potravinárstva a skúsenosti s HACCP,
 • hard skills: zručnosť v riešení problémov, analytické schopnost,
 • soft skills: komunikačné zručnosti, tímová spolupráca.

Ponúkané benefity

 • práca na plný úväzok v stabilnej firme,
 • možnosť rastu v rodinnej atmosfére,
 • zvýhodnené ceny produktov,
 • darčeky k sviatkom,
 • vitamínový balíček a každodenné ovocie,
 • firemné akcie a teambuildingy,
 • príspevok na ubytovanie a stravovanie,
 • príspevok do III. piliera a ďalšie výhody,
 • každý deň čerstvé ovocie.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť v potravinárskom sektore.

Lokalita
okres Malacky
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP/ Dohodou
Mzda
1.700 - 2.200€ brutto. Celková výška mzdy bude závisieť od skúseností kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.