Všetky články Nová nahlasovacia povinnosť pre zamestnávateľov
december 2018

Nová nahlasovacia povinnosť pre zamestnávateľov

Od od 1. januára 2019 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá so sebou prináša novinku pre zamestnávateľov – povinné nahlasovanie pracovných ponúk, pričom § 62 daného zákona sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.”

V prípade, že by ste tak neurobili, hrozí Vám pokuta 300 EUR.

Cieľom tohto nariadenia je identifikácia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Nahlasovaním voľných pracovných miest sa ukáže, v ktorých povolaniach chýbajú zamestnanci najviac.

Ako nahlásiť voľné pracovné miesta?

Ústredie práce uvádza niekoľko spôsobov, ako môžu zamestnávatelia nahlasovať voľné pracovné miesta:

– online, prostredníctvom portálu istp.sk

– vyplnením tlačiva „nahláška voľných pracovných miest”

– online, ale iba prostredníctvom dvoch komerčných pracovných portálov – profesia.sk a kariera.sk.

Pozor, pracovné ponuky pre cudzincov je naďalej nutné inzerovať cez úrad práce alebo portál istp.sk.

Ak by ste si inzerovali voľnú pracovnú pozíciu iba na vlastnej stránke alebo zadali pozíciu priamo iba agentúre, treba to nahlásiť osobitne.

Zákon nestanovuje lehotu, v rámci ktorej je zamestnávateľ povinný si túto povinnosť splniť, z dikcie zákona preto možno vyvodiť, že k nahláseniu voľného pracovného miesta by malo dôjsť najneskôr do okamihu, dokiaľ je príslušné pracovné miesto ešte voľné.

Taktiež zákonodarca nestanovuje zamestnávateľovi povinnosť informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o obsadení, zrušení prípadne inom zániku voľného pracovného miesta. Z tohto dôvodu si zamestnávateľ v tomto smere splní všetky zákonom stanovené povinností už iba samotným nahlásením voľného pracovného miesta.

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.