Všetky články partner BIZNIS KONFERENCIE Akčných žien.
november 2019

PRO Business Solutions ako partner BIZNIS KONFERENCIE Akčných žien

PRO Business Solutions ako partner BIZNIS KONFERENCIE Akčných žien. V koučingovej zóne naša kolegyňa Silvia Stránska poskytovala informácie o tom, čo koučing je a čo môže jeho absolvovanie priniesť.

ČO VÁM KOUČING PRINESIE ?
• Ľahšie prijímanie zmien, ktoré v spoločnosti prebiehajú.
• Zlepšenie schopnosti preberať za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
• Osvojenie si spôsobu vedenia, ktoré zvyšuje u členov tímu dôveru v ich vlastné schopnosti.
• Efektívnejšie zameranie svojej energie na dosiahnutie cieľov.
• Získanie nového uhlu pohľadu na problematické situácie.
• Nachádzanie nových spôsobov riešenia vzniknutých konfliktov na pracovisku.

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.