Všetky články Koľko zarábaš?
január 2019

Zákaz povinnosti mlčať o mzde a pracovných podmienkach

Zaujímalo vás, aký má plat kolega na oddelení, aké dostal odstupné alebo aký bonus mu bol vyplatený? Ale nespýtali ste sa, nakoľko na základe doložky v pracovnej zmluve ste mali zakázané sa na túto tému rozprávať?

Od januára 2019 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, v zmysle ktorej vám zamestnávateľ nesmie uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania (napr. o dĺžke pracovného pomeru, pracovnom čase, dĺžke výpovednej doby atď.). Zároveň to znamená, že ak budete verejne hovoriť o svojich pracovných podmienkach a mzde, nie je možné voči vám pre takéto konanie uplatňovať akékoľvek sankcie.

Pridajte sa k nám, článok a diskusiu nájdete aj na  LinkedIn stránke.

Ak máte záujem sledovať aktuálne pracovné príležitosti a aktuality z oblasti HR, pridajte sa k nám aj na firemnej LinkedIn stránke a firemnej Facebook stránke.